Fra Hjartdal til hele verden: Et sultent uhyre

Published 
January 17, 2023

Den både ses og høres ut som et sultent uhyre – som spiser alt som er i veien. Crusher er navnet på uhyret som stadig knytter flere fagfolk til selskapet. Og det hele styres fra hovedbasen i Hjartdal. Og på toppen av det hele – dette er en del av det grønne skiftet.

Hans Arne Flåto, som er mannen bak dagens Crusher, er forundret over at interessen er større utenfor landets grenser enn her hjemme på berget. Hovedbasen til Crusher Norge ligger på Bruluten i Hjartdal. Flåto understreker at hovedbølet ligger sentralt i Sør-Norge, tilnærmet halvveis mellom Oslo og Bergen. Herfra ledes en virksomhet som strekker seg over hele den vestlige halvkule.

100 millioner kroner i år

Målsetting for inneværende år, er en omsetning på 100 000 000 kroner (100 mill. kroner) forteller han. Store kontrakter er i ferd med å skrives, og framtida bare smiler til de 15 ansatte som i dag henter lønnen hos Crusher Norge.

Sikret seg fagfolk

– For å kunne bemanne disse kontorene har vi sikret oss noen av de beste folkene på sitt område. Vi har blant annet knyttet til oss to stykker fra McKinsey og en fra Multiconsult. Ellers har vi også ansatt en forsker fra NTNU og en bioingeniør. Vi har også ansatt to kvinner – en i salg/marked og en i forretningsutvikling. Og ikke minst tre på salg. Det er her jeg også bidrar i det daglige, sier Flåto. Seks-sju ansatte jobber på vårt kontor på Aker Brygge.

– Hvor i verden jobber det Crushere fra Bruluten for øyeblikket?

– Vi er i flere europeiske land, blant annet har vi fikset veier i Litauen, Polen og Romania. Vi har sendt den første Crusheren til USA og vi skal snart også sende en rigg til Chile. Ellers har vi signert en samarbeidssamtale i Tyskland.

Gjennom nåløye

Crusher har også kommet seg gjennom et trangt nåløye?

– Ja, det har vi, og det er vi stolte av. Vi har blitt med i startupfondet til Y Combinator. Her var det 17 500 selskaper som søkte, og 320 av dem ble tatt inn. Vi fikk godkjent søknaden og er i dag det femte norske selskapet gjennom tidene.

– Ja, dette er et nåløye og vi kom igjennom, sier toppsjefen i Crusher Norge, Haakon Brunell, til Telen.

Mye jobb i Polen

– Polen er blant de nasjonene som uttrykker begeistring for jobben vi har gjort der borte, men også i de baltiske landene er man kommet lengre enn i Norge. Vi var i fjor i Polen og fikset to veier for dem, og for de 70 representanter fra Polske Statsskog som var til stede under en demonstrasjon var ansvarlige for 90 000 kilometer med vei. I likhet med Norge har også de mange gamle veier og stort etterslep på vedlikehold.

Et av Crushers store fortrinn er at prosessen går unna. Stoffet som blandes ned i veigrunnen, er basert på naturens eget bindemiddel, lignin. Dette stoffet utvinnes fra grantrær og er bindemiddelet som binder trefibrene i treet sammen. Stoffet heter Dustex og det er dette som gjør Crusher Norge til en bidragsyter i det grønne skiftet.

Ellers har et større amerikansk venturefond i fjor kom inn på eiersiden med flere titalls millioner. Flåto understreker at de bruker store summer på videreutvikling av knusere, prosess og bindemiddel for å øke både styrke og effektiviteten. Blant annet for å få til enda mer karbonlagring i veien.

About
470 Ramona Street, Palo Alto,
CA 94301
contact@carboncrushing.comGet in Touch